Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Positiva resultat i Botkyrkas skolor

De senaste årens satsningar på skolan ger kvittens på stabilt positiva resultat. Det arbetet fortsätter tillsammans med våra fantastiska elever som är vår stolthet och framtid.

Meritvärdet i årskurs 9 ökar

Mellan 2015 och 2020 ökade meritvärdet i årskurs 9 från 211 till 223,5. Antalet niondeklassare som går ut med gymnasiebehörighet ökar stadigt. När det gäller gymnasiet visar eleverna även här väldigt fina resultat. Hela 91 procent av eleverna i Botkyrkas gymnasieskolor tar examen. Det är en ökning med 15 procent jämfört med 2015. Och i fråga om ungdomar som sedan väljer att studera vidare ligger vi topp-10 i hela Sverige!

De senaste årens satsningar på skolan ger kvittens på stabilt positiva resultat. Det arbetet fortsätter tillsammans med våra fantastiska elever som är vår stolthet och framtid. Den bästa skolan i Sverige är inte nödvändigtvis den med högst meritvärden, utan den där varje elev får de bästa verktygen för att lyckas utifrån sin förmåga att uppnå goda resultat genom hela skoltiden.

Så jobbar Botkyrka för en jämlik skola

Trygghet och kunskap för varje barn! Alla barn behöver rätt förutsättningar att lyckas i skolan. Den bästa skolan är den där varje elev får verktygen för att lyckas utifrån sin egen förmåga. För barnen i Botkyrka ska skolan vara en fast och trygg punkt genom hela skoltiden. Vi ser att eleverna tycker att det är roligt att gå till skolan för att de trivs och utvecklas.

Med 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor finns alltid en skola i närheten av hemmet.

Eleverna ger skolan bra betyg

Eleverna gav Botkyrkas skolor 7 procent högre snittbetyg än året innan i den årliga elevundersökningen 2020. Elevundersökningarna visar att eleverna själva upplever att skolan ger allt bättre studiero, undervisning, trivsel och trygghet.

Personal med starkt engagemang

Vi provar oss fram och utforskar nya metoder och arbetssätt. Vårt förhållningssätt har formats efter förutsättningar som många skulle kalla utmanande, med många kulturer och över 50 språk representerade på våra skolor. Vi vet att det gjort oss mer kreativa och ännu skickligare på att hitta bra metoder för att eleverna ska lyckas i sitt lärande. Var och en av oss som jobbar i skolan har ett starkt engagemang för att varje dag göra skillnad för alla elever i Botkyrka. Möjligheterna i ditt barns unika förutsättningar och förmågor är vår drivkraft och arbetsglädje.

två barn och en lärare i ett klassrum

Lektion på Broängsskolan. De allra flesta eleverna går här från förskoleklass tills de går ut nian. ”Det bästa betyget man kan få.” tycker personalen, men det är heller inte så förvånande för de följer varje elevs behov och lärande genom hela skolgången.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

Välj Botkyrkas kommunala skolor – för trygghet och lärande.

Två barn som ler i inomhusmiljö.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: