Öppna mobilmenyn

Klimatsatsningar

Idag sker ett brett klimatarbete inom kommunens verksamheter.

Exempel på klimatsatsningar

  • I April 2013 invigdes Botkyrkas första offentliga biogaspump i Fittja. Biogaspumpen har gett Botkyrkaborna helt nya möjligheter att köra bilen på förnybart bränsle. Sedan december 2018 finns också en biogaspump i Tuna.
  • Botkyrka satsar på klimatsmart byggande. Under senare år har kommunen byggt förskolan Bäverhyddan i Tullinge och äldreboendet Tornet i Norsborg. Ett annat exempel är Malmsjö skola, som förutom miljövänlig fjärrvärme, inkluderar energi från solceller, solpaneler och bergvärme samt ett värmeåtervinningssystem och lokalt omhändertagande av dagvatten.
  • I mitten av mars 2010 invigdes Igelsta kraftvärmeverk, Botkyrkas kommuns största klimatsatsning någonsin och numera Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk.
  • Kommunens bilpool invigdes i maj 2010. Bilpoolen kan nyttjas av både kommunanställda och medborgare.
  • Kommunen arbetar även aktivt med energibesparingar i de kommunala verksamheterna, till exempel så byter kommunen ut gatubelysningen till LED-belysning som dessutom kan dimmas.
  • Ingen av kommunens egna fastigheter värms längre upp med oljeeldning.
  • För att minska utsläppen av koldioxid och hälsoskadliga luftföroreningar samordnar åtta kommuner på Södertörn sina varutransporter till kommunens egna verksamheter.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: