Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slagstavägen

Nu prövas möjligheten att bygga radhus i natur- och kollektivtrafiknära läge längs med södra sidan av Slagstavägen.

Bakgrund

Förslaget fick planuppdrag 25 januari 2022.

Förslaget

Föreslaget planområde ligger i norra Hallunda söder om Slagstavägen. Syftet med planarbetet är att i ett förslag till ny detaljplan pröva möjligheten att bygga radhus på delar av kommunens fastighet Hallunda 4:34.

Karta över föreslaget område.

Föreslaget område.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick planuppdrag 25 januari 2022 och kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan. Längre fram i processen kommer förslaget att ställas ut, och det blir då möjligt att lämna synpunkter.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Ghadir Baker
ghadir.baker@botkyrka.se

Planarkitekt
Lotta Kvist
lotta.kvist@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag


Kvar att göra

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: