Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Olycksfallsförsäkring

Botkyrka kommun har en kollektiv barn- och ungdomsolycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF). Försäkringen gäller olycksfall och omfattar alla kommunens förskole- och skolbarn, gymnasieelever samt elever i vuxenutbildningen.

Barn- och ungdomsolycksfallsförsäkring täcker skador i samband med olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen. Försäkringen täcker inte in sjukdom.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbrevet.

Skadeanmälan

Du som vårdnadshavaren gör anmälan för barn under 18 år.

Skadeanmälan görs direkt till SRF via post (se nedan), e-post skador@srfab.net eller på SRF:s webbplats .

Om du har frågor om försäkringen och skadeanmälan kontakta SRF via e-post skador@srfab.net eller telefon 08-412 97 40.

Vid anmälan av skada görs sedan en prövning om du kan få ersättning och hur stor ersättningen blir.

Postadress
Stockholmsregionens Försäkring AB
Box 16250
103 24 Stockholm

Tidigare olycksfall

För olycksfall som är anmälda tidigare än 2011 kan du kontakta kommunen via medborgarcenter.

Telefon: 08-530 610 00
E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: