Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunalskatt

Kommunfullmäktige fattar inför varje år beslut om kommunens skattesats. I den kommunalskatt som Botkyrkas kommuninvånare betalar ingår även skatt till Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting).

Skatten till kommunen och regionen för invånare i Botkyrka kommun ser ut som tabellen nedan visar. Skattesatsen anges i kronor per intjänad hundralapp.

Skattesats 2024

Botkyrka kommun

20:15

Region Stockholm

12:38

Summa

32:53

Begravningsavgift

0:277

Summa

32:807

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: