Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avgifter och regler

Här hittar du information om de avgifter och regler som gäller för barnomsorg i Botkyrka kommun.

En pojke i regnkläder svingar på en gunga utomhus.
 • Avgifter

  Så här räknar vi ut avgiften. Maxtaxa och syskonrabatt. Hur du lämnar uppgifter om inkomst.

 • Avgiftskontroll

  Se till att anmäla rätt inkomst till oss. Vi kontrollerar varje år att du har betalat rätt avgift till förskola och fritidshem.

 • Öppettider och vistelsetider

  Förskolor och pedagogisk omsorg håller öppet vardagar 6.30–18.30. Vissa förskolor bedriver vid behov omsorg på obekväm arbetstid.

 • Olycksfallsförsäkring

  Barn och elever i kommunens förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.

 • Klagomål och synpunkter

  Om du som elev eller förälder/vårdnadshavare har synpunkter på förskolan eller skolan kan du lämna ett klagomål.

Förskolans riktlinjer i Botkyrka

Inom Botkyrka kommun har vi gemensamma riktlinjer för: