Öppna mobilmenyn

Utbildningsnämnden

Möten och handlingar

Utbildningsnämndens möten är öppna för allmänheten.

Du hittar mötesdatum, handlingar till möten och protokoll från möten på kommunens webbplats Insyn i politiken.

Äldre handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll från nämndmöten mellan 2014-2020.

Vad vi gör

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasium och särskola på grundskole- och gymnasienivå. Nämnden har också uppföljningsansvaret för ungdomar som står utanför gymnasieskolan.

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i socialnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till förtroendevalda i utbildningsnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: