Öppna mobilmenyn

Utbildningsnämnden

Möten och handlingar

Utbildningsnämndens möten är öppna för allmänheten. Bläddra i mapparna för att ta del av handlingar, kallelser och protokoll inför och efter nämndmöten.

Vad vi gör

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasium och särskola på grundskole- och gymnasienivå. Nämnden har också uppföljningsansvaret för ungdomar som står utanför gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020

Förtroendevalda i socialnämnden

Du hittar kontaktuppgifter till förtroendevalda i utbildningsnämnden i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020