Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Utvecklingsprogram för Fittja

Utvecklingsprogrammmet för Fittja beslutades av kommunfullmäktige år 2012. Kommunens arbete med långsiktig hållbar utveckling i Fittja koncentreras till fyra huvuduppgifter:

  1. Kvinnor och män i Fittja har ett arbete som ger de en trygg ekonomi.
  2. Fittja är en bra stadsdel för förskolor, skolor och lärande.
  3. I Fittja mår pojkar, flickor, män och kvinnor bra och tar plats i och utanför Fittja.
  4. Fittja har stadsmiljöer som lockar.

Om utvecklingsprogrammen

Botkyrkas lokala utvecklingsprogram visar kommunens vilja och ambitioner för en mer jämlik och hållbar samhällsutveckling på ett sätt som fungerar över en längre tidsperiod. Utvecklingsprogrammen riktar sig till kommunens nämnder och är ett vägledande dokument för områdesutvecklingen.

Utvecklingsprogram för Alby

Utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg

Utvecklingsprogram för Tullinge

Senast uppdaterad:

Kontakt

Fittjas områdesstrateg
Karima Benali
Telefon: 070-188 35 95
E-post: karima.benali@botkyrka.se

Senast uppdaterad: