Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

KAA – Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en insats som riktar sig till ungdomar mellan 16–19 år och som inte börjat gymnasiet, avbrutit gymnasiet eller som gått klart årskurs 3 på gymnasiet, men saknar examen.

​Vad är KAA?

Alla kommuner i Sverige har har enligt skollagen ett aktivitetsansvar. Det innebär bland annat att kommunerna måste erbjuda ungdomar mellan 16-19 år, som inte går i gymnasieskolan och som saknar gymnasieexamen, lämpliga individuella åtgärder.

I första hand ska KAA erbjuda ungdomarna hjälp och vägledning i att starta, återuppta eller fullfölja sin gymnasieutbildning. I andra hand ska andra åtgärder erbjudas.

Vilka omfattas av KAA?

  • Folkbokförd i Botkyrka kommun
  • Inte fyllt 20 år
  • Inte börjat gymnasiet
  • Hoppat av (avbrutit) gymnasiet
  • Saknar gymnasieexamen

 

Vad kan du som ung få hjälp med?

  • Studie- och yrkesvägledning
  • Motiverande samtal
  • Individuell coachning
  • Hitta praktik
  • Stöd i att söka jobb

 

Senast uppdaterad:

Fem ungdomar håller om varandra och skrattar mot kameran.

Kontakta oss

Postadress
Botkyrka kommun
Arbetsmarknadsenheten
147 20 Tumba

Till dig som arbetar på gymnasieskola

Det är viktigt att du som jobbar på gymnasieskola och har elever som hoppar av sina studier anmäler detta till oss på KAA (Skollagen 15 kap 15 §).

Huvudmannen måste även snarast registrera avbrottet i Ungdoms-och elevdatabasen (UEDB).

Meddela kommunens aktivitetsansvar (KAA) kaa@botkyrka.se

Avbrottsanmälan Pdf, 1.5 MB.

Senast uppdaterad: