Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

KAA – Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är till för ungdomar mellan 16–19 år som är skrivna i Botkyrka kommun. Det gäller ungdomar som inte börjat gymnasiet, avbrutit gymnasiet eller som gått klart årskurs 3 på gymnasiet men saknar examen.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är till för ungdomar mellan 16–19 år som är skrivna i Botkyrka kommun. Det gäller ungdomar som inte börjat gymnasiet, avbrutit gymnasiet eller som gått klart årskurs 3 på gymnasiet men saknar examen.

​Vad är KAA?

Kommunen ansvarar för att hålla sig informerad om vad ungdomar, mellan 16–19 år, gör i det fall de inte går i skolan. Detta ansvar är lagstadgat i skollagen (2010:800). I första hand ska KAA erbjuda ungdomar hjälp och vägledning i att starta, återuppta eller fullfölja sin gymnasieutbildning. I andra hand ska lämpliga individuella åtgärder erbjudas.

Vilka omfattas av KAA?

  • Folkbokförd i Botkyrka kommun
  • Inte fyllt 20 år
  • Inte börjat gymnasiet
  • Hoppat av (avbrutit) gymnasiet
  • Saknar gymnasieexamen

Vad kan du som ung få hjälp med?

  • Studie- och Yrkesvägledning
  • Motiverande samtal
  • Individuell coachning
  • Hitta praktik
  • Stöd i jobbsök

Till dig som arbetar på gymnasieskola

Det är viktigt att du som jobbar på gymnasieskola och har elever som hoppar av sina studier anmäler detta till oss på KAA (Skollagen 15 kap 15 §). Huvudmannen måste även snarast registrera avbrottet i Ungdoms -och elevdatabasen (UEDB).

Meddela kommunens aktivitetsansvar (KAA) kaa@botkyrka.se

Avbrottsanmälan Pdf, 1.5 MB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

E-post: kaa@botkyrka.se

Telefonnummer: 08-530 610 30

Postadress
Botkyrka kommun
Arbetsmarknadsenheten
147 20 Tumba

Senast uppdaterad: