Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Miljöbarometern

Två personer på en klippa ser ut över en sjö.

Med miljöbarometern kan du följa upp och läsa om miljösituationen, miljöpåverkan och resursanvändningen inom en mängd olika områden.

I Miljöbarometern kan du följa hur miljötillståndet i Botkyrka utvecklas. Där finns ett 70-tal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet i kommunen. Det finns massor av intressant statistik över till exempel utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet. ​Utvecklingen redovisas med hjälp av diagram, tabeller, kartor och symboler.

Syftet med Miljöbarometern är att intresserade medborgare, politiker och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar.

Här hittar du miljöbarometern

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: