Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Miljöbarometern

Två personer på en klippa ser ut över en sjö.

Med miljöbarometern kan du följa upp och läsa om miljösituationen, miljöpåverkan och resursanvändningen inom en mängd olika områden.

I Miljöbarometern kan du följa hur miljötillståndet i Botkyrka utvecklas. Där finns ett 70-tal indikatorer som var och en säger något om miljötillståndet i kommunen. Det finns massor av intressant statistik över till exempel utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald och vattenkvalitet. ​Utvecklingen redovisas med hjälp av diagram, tabeller, kartor och symboler.

Syftet med Miljöbarometern är att intresserade medborgare, politiker och anställda ska kunna följa miljöutvecklingen i kommunen så att insynen och delaktigheten i kommunens miljöarbete ökar.

Här hittar du miljöbarometern

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: