Öppna mobilmenyn

Trygghet

 • Trygghet och studiero

  Här kan du läsa mer om trygghet i förskolan, skolan och gymnasiet. Här hittar du också våra riktlinjer.

 • Likabehandlingsarbete

  Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta för allas lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling.

 • Botkyrkas barnombudsman

  Barnombudsmannen i Botkyrka heter Ewa Hollén och hjälper både barn och vuxna i frågor som rör barn och ungdomar.

 • Olycksfallsförsäkring

  Barn och elever i kommunens förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.