Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Trygghet

  • Trygghet och studiero

    Här kan du läsa mer om trygghet i förskolan, skolan och gymnasiet. Här hittar du också våra riktlinjer.

  • Likabehandlingsarbete

    Alla förskolor och skolor är skyldiga att arbeta för allas lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling.

  • Olycksfallsförsäkring

    Barn och elever i kommunens förskolor och skolor omfattas av en olycksfallsförsäkring.