Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Anemonen (tidigare Prästkragen)

Vårt mål är att alla barn känner trygghet, glädje och engagemang i alla relationer som skapas hos oss. Vi bidrar till ditt barns utveckling och lärande – välkommen till oss!

Fakta om förskolan

Område: Hallunda-Norsborg

Avdelningar: 4

Barn: 180 st

Vår inriktning

På förskolan Anemonen möts du av barn och vuxna som reflekterar kring en gemensam värdegrund och lär av varandra för att få ett bredare perspektiv på livet. Vårt viktigaste uppdrag är att arbeta med barnens språkutveckling och att barnen känner trygghet, glädje och engagemang i alla de pedagogiska relationer som skapas hos oss.

I leken med andra barn utvecklas både barnets förmåga till socialt samspel samt språkliga förmåga. Vår fantastiska gård med en egen skogsdunge är väldigt populär bland barnen och lockar till rörelse och skapande. Vår kreativa kock lagar underbart god, näringsrik hemlagad mat från grunden.

På Anemonen har vi en välkomnande atmosfär med barnet och dess föräldrar i fokus. Vi tror att trygga och engagerade barn och vårdnadshavare är en förutsättning för lärande och utveckling, och därför satsar vi på kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Den dagliga dialogen och det enskilda mötet mellan vårdnadshavare och pedagoger är sannolikt den viktigaste verktyget för att skapa förtroende och tillit mellan vårdnadshavare och förskola. Som ett led i detta arbete brukar vi varje höst erbjuda vårdnadshavarmöten, där ni som vårdnadshavare har möjlighet att ta del av de processer och aktiviteter era barn är med om. På våren bjuder vi in till utvecklingssamtal där vi pratar om ert barns lärande på förskolan.

Vi har många fina traditioner på vår förskola. Vi firar Lucia med sång och fika, på våren har vi äggjakt ute på gården som avslutas med sång och dans, och midsommar uppmärksammas med en härlig lunch. Tillsammans med barnen arbetar vi med att värna om naturen. När vi har skräpplockardag på våren går barnen runt på gården och i närområdet och plockar skräp som vi sorterar. På så sätt lär sig barnen att återvinna sopor på rätt sätt.

Under läsåret har vi ett nära samarbete med Fittja kulturhus där barnen utvecklar sitt skapande och Hallunda bibliotek där vi lånar böcker för att uppmuntra till läsande. Vår förskola har också en ateljéverksamhet där barnen får möjlighet till fördjupad undervisning med kreativitet och skapande.

Hitta hit

Förskolan Anemonen ligger på Balders väg 17, 145 71 Norsborg
Förskolan Anemonen i Google maps

Barnomsorg i Botkyrka

Vi fortsätter att satsa på våra förskolor i kommunen. Satsningen ger barnen en trygg, pedagogisk, kreativ miljö som bidrar till ett livslångt lärande. Detta bidrar till språkutveckling och förberedelse inför skolan. Barnen får också nya vänner och stark gemenskap när de leker tillsammans på förskolan.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Förskolan tillhör Norsborgs östra förskoleenhet
norsborgostraforskoleenhet@botkyrka.se

Rektor
Therese Ekman
therese.ekman@botkyrka.se
070 886 19 87

Biträdande rektor
Izla Shamoon
izla.shamoon@botkyrka.se
076-107 92 83

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: