Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Välkommen till Broängsskolan

I kanten av Vinterskogens naturreservat ligger Broängsskolan. Här trivs och utvecklas elever genom omtanke, trygghet och ömsesidig respekt för att nå sin fulla potential.

Öppet hus

Besök oss på öppet hus! Ta chansen att träffa lärare, skolledning och bekanta dig med oss inför att du ska välja skola för ditt barn.

Fakta om skolan

Område: Tumba

Årskurs: F-9

Elever: 640 st

Statistik

Broängsskolan i siffror 2022
År Lärare med pedagogisk högskoleexamen Lärare med specialpedagogisk högskoleexamen Jag trivs i skolan Jag känner mig trygg i skolan
2023 89 5 91 92
2022 92 9 96 95

Tillgängligt på skolan

  • Bibliotek
  • Kurator
  • Fritidshem F-3
  • Idrottshall

Vår inriktning

Broängsskolan ingår i rektorsområdet Tumba Södra gemensamt med Kassmyraskolan och tillsammans är vi kommunens största skolenhet. På Tumba södra strävar vi efter att varje elev ska uppleva trygghet och studiero. För att uppnå detta är vi en del av kommunens våldsförebyggande arbete ”Tåget” (eller ”MVP” som det heter för åk 7-9) som sker i samarbete med socialtjänsten. Tumba Södra arbetar även aktivt med skolgårdslära för att skapa en meningsfull rastverksamhet för våra elever.

Tumba södra är stolta över att ha nästintill hundraprocentig lärarbehörighet. Dessutom har rektorsområdet 13 förstelärare som utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund driver skolutveckling tillsammans med skolledning. Detta samarbete har lagt grund för den digitala utvecklingen på skolorna där vi nu kan erbjuda en digital enhet till varje elev redan från åk 1.

Hitta hit

Broängsskolan ligger på Kärrvägen 20 i Tumba.

Broängsskolan i Google maps

Skolan Under ombyggnad

Skolans tak håller på att rustas upp och bytas ut. Under tiden är större delen av skolverksamheten (elever och personal) placerad i funktionella paviljonger på fotbollsplanen invid skolan. Ombyggnationen beräknas bli klar under 2024.

Vi skapar intryck som ger stora avtryck.

Lärarna, Broängen

Mer fakta om Broängsskolan

Broängsskolan invigdes på 1980-talet och den senaste om-och tillbyggnaden skedde 2010. Det är en F-9 skola, inklusive fritidshem (F-3). Skolan har ett stort elevhälsoteam bestående av speciallärare/pedagoger, skolpsykolog, skolkurator, socialpedagog och skolsköterska. Ett av uppdragen för elevhälsoteamet är att hjälpa pedagoger att redan i förskoleklass identifiera och stötta elevers läsutveckling.

Broängsskolan ligger i södra Tumbaområdet i kanten av Vinterskogens naturreservat. Här finns en fullstor fotbollsplan och en mindre fotbollsplan på skolans område, samt en ny idrottshall som används från förskoleklass.

Vi vill att ditt barn ska lyckas

I Botkyrkas kommunala skolor strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska utvecklas och lyckas i skolan. Välj våra skolor – för trygghet och lärande.

Tre saker vi satsar extra på:

  • Språk – vi utvecklar alla elevers kunskaper i svenska, men även modersmålet för de som är flerspråkiga.
  • Digitalisering – alla elever i låg- och mellanstadiet har god tillgång till digitala verktyg.
  • Frukost – vi bjuder alla elever på frukost, mätta magar gör eleverna mer aktiva på lektionerna.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Rektor
Carina Norberg
carina.norberg@botkyrka.se
0725 243 850

Expedition
Carina Lindh
broangsskolan@botkyrka.se
073-059 61 30

Biträdande rektor
Alexandra Hoier
Förskoleklass–årskurs 3, fritidshem
alexandra.hoier@botkyrka.se
073-421 86 33

Biträdande rektor
Jenny Wallén
Årskurs 4–9
jenny.wallen@botkyrka.se
072 596 67 57

Besöksadress
Kärrvägen 20

Postadress
147 32 Tumba

Karta
Broängsskolan i Google maps

Sociala medier
Youtube
Instagram

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Broängsskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Börja på Broängsskolan

Välkommen att söka till Broängsskolan där intryck ger stora avtryck.

Senast uppdaterad: