Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Logga in via e-tjänsten för barnomsorg för att ansöka om plats på förskola eller pedagogisk omsorg. Ditt barn är garanterad en plats inom fyra månader efter du sökt.

Så ansöker du

För att söka plats förskola eller pedagogisk omsorg använder du e-tjänsten. Du behöver e-legitimation eller inloggningsuppgifter.

Om du önskar att ditt barn går på förskola där verksamhet finns på finska, ansöker du till förskolan Opalen och anger att du söker finsk språkgrupp.

I Tumba finns också en fristående svensk- och finskspråkig förskola som du kan söka till.

Erbjudande om förskoleplats

Du får erbjudandet om plats via SMS och e-post. Du kommer få erbjudande om plats senast en månad innan önskat startdatum. Kom ihåg att svara inom 14 dagar så att du inte missar din plats.

Båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet. Det gör du i e-tjänsten. Varje vårdnadshavare måste logga in separat.

Om du tackar nej måste du skapa en ny ansökan och ny garantitid på fyra månader gäller.

Hitta barnomsorg

Så mycket kostar det

Hur mycket du betalar för förskolan beror på hur mycket du tjänar. Avgiften justeras också efter hur många barn du har som går i barnomsorg (förskola och fritidshem).

Mer om avgifter i förskola och pedagogisk omsorg

Gratis allmän förskola

Från höstterminen det år ditt barn fyller 3 år får det gå 15 timmar i veckan gratis. Allmän förskola följer skolans läsår. Det betyder att barnen har lov när det är lov i grundskolan.

Först ansöker du om plats. När du har fått en plats i förskolan behöver du meddela rektorn på förskolan och fylla i en tidsöverenskommelse om gratis allmän förskola. Du kan läsa mer om tidsöverenskommelse här.

Om du inte meddelar rektorn att du vill ha allmän gratis förskola kan du bli fakturerad.

Finska i förskolan

Botkyrka kommun är en av de kommuner som är ett finskt förvaltningsområde. I förvaltningsområden för nationella minoriteter finns det utökad rätt till förskola, helt eller delvis på minoritetsspråket.

Om ditt barn har finsk bakgrund erbjuder Botkyrkas förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska. Som vårdnadshavare tillfrågas du kring behov/önskemål om finsk förskolegrupp redan vid ansökningstillfället.

Om du önskar att ditt barn går på förskola där verksamhet finns på finska, ansöker du till förskolan Opalen och anger att du söker finsk språkgrupp.

I Tumba finns också en fristående svensk- och finskspråkig förskola som du kan söka till.

Frågor och svar

När vi fördelar platser tar vi hänsyn till om barnet har speciella behov, syskonförtur, närhet till hemmet och vårdnadshavares önskemål. Vi behöver ta hänsyn till alla barn i kommunen. Därför kan det hända att ditt barn blir erbjuden plats på en annan förskola än den du önskat. Här hittar du riktlinjerna för placering.

Fristående verksamheter sköter köhanteringen själva. I andra kommuner gäller deras regelverk om till exempel placering och turordning. Rätten till barnomsorg är lika i alla kommuner.

Vill du byta förskola eller pedagogisk omsorg ansöker du om omplacering i e-tjänsten. Byte av förskola kan ske om det finns plats och om du ska flytta inom Botkyrka kommun.

För att skapa stabilitet för barnen byter vi sällan plats på barn inom närområdet. Barn som inte har någon plats i förskolan prioriteras först.

Fristående verksamheter har egna regler för byte.

Botkyrka kommun erbjuder förskola 5 timmar per dag, alltså max 25 timmar per vecka. Du som arbetar eller studerar kan ha ditt barn på förskola eller i pedagogisk omsorg fler än 5 timmar per dag.

Om du vill att barnet ska vara mer än 5 timmar på förskolan eller i pedagogisk omsorg behöver du lämna in en tidsöverenskommelse.

Du kan läsa mer om vad som gäller för vistelsetider här.

Öppettider

Förskolor och pedagogisk omsorg håller öppet vardagar 6.30–18.30. Om du arbetar på vardagar mellan 5.30­­–21.30 finns det två förskolor som kan ta emot ditt barn. Dessa förskolor ligger i Tumba och Alby.

Ansök om förskola på obekväm arbetstid i e-tjänsten.

Besök ditt närmaste medborgarkontor så får du hjälp.

Botkyrka kommun byter sätt att logga in i e-tjänsten för barnomsorg och grundskola för dig som saknar du svenskt personnummer eller e-legitimation. Om du har fått användarnamn och lösenord tidigare för att komma åt e-tjänsten slutar dessa att fungera 28 juni 2023. Du måste besöka ett medborgarkontor för att få ett nytt konto och inloggningsuppgifter.

När medborgarkontoret har skapat ett konto till dig och du har fått inloggningsuppgifter ska du använda länken nedan för att logga in i e-tjänsten.

Besök ditt närmaste medborgarkontor så får du hjälp.

Hitta ditt närmaste medborgarkontor

Flytta till Botkyrka

Ditt barn kan börja i förskola eller pedagogisk omsorg det datum barnet är folkbokfört i Botkyrka. Du kan ansöka om plats tidigast fyra månader innan folkbokförningen. Ange ett datum för förskolestart då du vet att barnet kommer vara folkbokfört i kommunen. Du kommer inte få plats om barnet inte är folkbokfört i kommunen.

När du ansöker ska du mejla ditt hyres/-köpekontrakt till oss. Om flytten till Botkyrka blir försenad behöver du meddela det. Om barnet inte folkbokförs i Botkyrka kommer platsen att sägas upp efter en månad.

För mer information, mejla till inflytt@botkyrka.se.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: