Öppna mobilmenyn

Så arbetar kommunen

  • Kommunens ansvar

    Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

  • Styrande dokument

    Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. Här hittar du kommunens samlade styrdokument.

  • Så arbetar vi med...

    Information om hur kommunen arbetar inom olika områden.