Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldning avrådes

  Just nu är risken för skogsbrand stor. Räddningstjänsterna i Stockholms län har beslutat om att avråda från eldning. Beslutet gäller tills vidare. Mer information.

Så arbetar kommunen

 • Kommunens ansvar

  Kommunerna ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns där du bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.

 • Så arbetar vi med...

  Här hittar du information om hur Botkyrka kommun arbetar inom olika ämnesområden.

 • Styrande dokument

  Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. Här hittar du kommunens samlade styrdokument.

 • Revision

  Revisorernas uppgift är att granska att kommunens verksamhet sköts effektivt och arbetar utifrån de beslut som kommunfullmäktige tagit.