Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Idrott

Botkyrka vill stärka och utveckla förutsättningarna för det lokala idrottslivet. Därför har ett idrottsprogram tagits fram i dialog med idrottsföreningar, näringsliv och fokusgrupper med ungdomar, ledare och aktiva idrottare i Botkyrka.

Unga kvinnor spelar basket på en utomhusplan.

Programmet riktar sig till kommunens förvaltningar, nämnder och bolag som på olika sätt bidrar till möjligheterna för Botkyrkaborna att vara fysiskt aktiva hela livet. Detta arbete ska ske tillsammans med föreningsliv, övriga civilsamhället, näringsliv och andra berörda aktörer. Idrottsprogrammet har beslutats i nämnd och kommunfullmäktige och gäller för perioden 2020-2024. Sju särskilda utvecklingsområden har identifierats.

Sju särskilda utvecklingsområden

För varje område har det formulerats mål och steg på vägen, för att utvecklingen ska gå i önskad riktning.

  • Idrottsmiljöer som bjuder in och stimulerar
  • Idrottens roll i samhälls- och stadsplanering
  • Botkyrka – en föreningsvänlig kommun
  • Evenemang och idrott på elitnivå
  • Spontanidrott i olika former och hela livet
  • Storstadsnära friluftsliv
  • Baden stärker folkhälsan

Senast uppdaterad:

Dokument

Här kan du läsa hela idrottsprogrammet för 2020–2024.

Senast uppdaterad: