Öppna mobilmenyn

Modersmålsundervisning

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma eller vill läsa minoritetsspråk har rätt till modersmålsundervisning.

Sommarstängt

Språkcentrum har sommarstängt under 2021 fr.o.m. 25/06 till 30/07.

Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning oavsett om han eller hon går i en kommunal eller friskola. Undervisningen kan sedan fortsätta i gymnasiet.

I Botkyrka har elever rätt att delta i modersmålsundervisning från förskoleklass till gymnasiet. Elevens vårdnadshavare ansöker om undervisning i modersmålet. Skolans huvudman (det vill säga kommunen eller friskolans styrelse) är skyldig att ordna undervisning om

  • språket är elevens dagliga språk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever önskar undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare.

Undervisning och bedömning

I Botkyrka erbjuds undervisning i modersmålet som ett eget ämne. Anmälan till modersmålundervisning är frivillig men deltagande i undervisningen är obligatorisk.

I undervisningen ingår att bedöma elevens kunskapsutveckling. Kunskapsutvecklingen dokumenteras och ligger till grund för elevens skriftliga omdöme och betyg i ämnet.

Elever i förskoleklass till årskurs 5: Omdömen skrivs i V-klass under vecka 42 för höstterminen och senast veckan före påsklovet för vårtermin.

Elever i årskurserna 6–9: Betygs sätts i slutet av varje termin.

Nationella minoriteter

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning även om

  • språket inte är elevens dagliga språk i hemmet
  • eleven inte har grundläggande kunskaper i språket
  • det inte finns fem elever i kommunen så länge det finns en lämplig lärare.

Ett nationellt minoritetsspråk kan även läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

I gymnasieskolan gäller samma regler och undantag som i grundskolan när det gäller minoritetsspråken.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Anmälan och uppsägning

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning i samband med skolvalet. Det går också bra att ansöka via e-tjänsten, medborgarkontor eller skola.

Anmälan görs en gång och det gäller hela elevens skolgång. Avanmälan görs endast inför nytt läsår.

Nya elever som önskar läsa sitt modersmål får söka senast 1 maj inför höstterminen och senast den 25 november inför vårterminen. Undantag görs för nyinflyttade och nyanlända elever.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Besöksadress
Språkcentrum
Tomtebergavägen 2
145 67 Norsborg

E-post
sprak@botkyrka.se

Besökstid
måndag-fredag 08:00-11:30

Sommarstängt

Språkcentrum har sommarstängt under 2021 fr.o.m. 25/06 till 30/07.

Rektor
Tf Rektor Eva Udo
0708 89 19 73
eva.udo@botkyrka.se

För fristående skolor

Botkyrka kommun erbjuder friskolor modersmålsundervisning och studiehandledning för elever i grundskolan.

Beställ modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: