Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Modersmålsundervisning

Alla barn som har ett annat modersmål än svenska hemma eller tillhör någon av de nationella minoriteterna kan ha rätt till modersmålsundervisning.

Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning oavsett om hen går i en kommunal eller friskola. Undervisningen kan sedan fortsätta i gymnasiet.

Barnets vårdnadshavare ansöker om undervisning i modersmålet. Skolans huvudman (det vill säga kommunen eller friskolans styrelse) ska anordna undervisning om

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • ni talar språket hemma varje dag
  • barnet har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever önskar undervisning i samma språk hos huvudman
  • det finns, eller kan anställas, en lämplig lärare.

Undervisning och bedömning

I Botkyrka kommun erbjuds undervisning i modersmålet som ett eget ämne. Anmälan till modersmålsundervisning är frivillig men deltagande i undervisningen är obligatorisk.

I undervisningen ingår att bedöma elevens kunskapsutveckling. Kunskapsutvecklingen dokumenteras och ligger till grund för elevens skriftliga omdöme och betyg i ämnet.

Elever årskurs 1–5: Omdömen skrivs i Vklass under höstterminen och vårtermin.

Elever i årskurserna 6–9: Betygs sätts i slutet av varje termin.

Nationella minoriteter

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om ni inte pratar språket hemma varje dag. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. Det räcker med att en elev önskar läsa sitt nationella minoritetsspråk för att huvudman ska ge undervisning i modersmålet. Undervisningen ges om vi har, eller kan anställa en lämplig lärare.

Anmälan och uppsägning

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning via Edlevo-appen som laddas ner i App Store eller Google Play. Alternativt kan ansökan göras här

Anmälan görs en gång och det gäller hela elevens skolgång.

Elever som önskar läsa sitt modersmål får söka senast 1 maj inför höstterminen och senast den 25 november inför vårterminen.

Undantag görs för nyinflyttade som tidigare läst modersmål och nyanlända elever.

Om du eller ditt barn inte har ett svenskt personnummer, kontakta medborgarcenter för att få hjälp med din ansökan. Se medborgarcenters öppettider.

Avanmälan för modersmål görs endast inför nytt läsår.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Besöksadress
Språkcentrum
Tomtebergavägen 2
145 67 Norsborg

E-post
sprak@botkyrka.se

Besökstid
måndag-fredag 08:00-11:30

Enhetschef
Eva Udo
eva.udo@botkyrka.se
070-889 19 73

Biträdande rektor
Elin Andersson Grenander
elin.andersson.grenander@botkyrka.se
076-511 22 59

Biträdande rektor
Mattias Ringwall
mattias.ringwall@botkyrka.se
070-297 21 68

För fristående skolor

Botkyrka kommun erbjuder friskolor modersmålsundervisning och studiehandledning för elever i grundskolan.

Beställ modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: