Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Modersmålsundervisning

Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma eller vill läsa minoritetsspråk har rätt till modersmålsundervisning.

Ditt barn har rätt till modersmålsundervisning oavsett om han eller hon går i en kommunal eller friskola. Undervisningen kan sedan fortsätta i gymnasiet.

I Botkyrka har elever rätt att delta i modersmålsundervisning från förskoleklass till gymnasiet. Elevens vårdnadshavare ansöker om undervisning i modersmålet. Skolans huvudman (det vill säga kommunen eller friskolans styrelse) är skyldig att ordna undervisning om

  • språket är elevens dagliga språk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever önskar undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare.

Undervisning och bedömning

I Botkyrka erbjuds undervisning i modersmålet som ett eget ämne. Anmälan till modersmålundervisning är frivillig men deltagande i undervisningen är obligatorisk.

I undervisningen ingår att bedöma elevens kunskapsutveckling. Kunskapsutvecklingen dokumenteras och ligger till grund för elevens skriftliga omdöme och betyg i ämnet.

Elever årskurs 1-5: Omdömen skrivs i V-klass under vecka 42 för höstterminen och senast veckan före påsklovet för vårtermin.

Elever i årskurserna 6–9: Betygs sätts i slutet av varje termin.

Nationella minoriteter

I Sverige har vi fem nationella minoritetsspråk: finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning även om

  • språket inte är elevens dagliga språk i hemmet
  • eleven inte har grundläggande kunskaper i språket
  • det inte finns fem elever i kommunen så länge det finns en lämplig lärare.

Ett nationellt minoritetsspråk kan även läsas som ett nybörjarspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

I gymnasieskolan gäller samma regler och undantag som i grundskolan när det gäller minoritetsspråken.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. När det gäller romska elever som kommer från utlandet kan undantag göras i de fall då det finns särskilda skäl.

Anmälan och uppsägning

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning via Edlevo appen som laddas ner i App Store eller Google Play. Alternativt kan ansökan göras här

Anmälan görs en gång och det gäller hela elevens skolgång.

Nya elever som önskar läsa sitt modersmål får söka senast 1 maj inför höstterminen och senast den 25 november inför vårterminen. Undantag görs för nyinflyttade och nyanlända elever.

Om du eller ditt barn inte har ett svenskt personnummer, besök medborgarcenter för att få hjälp med din ansökan. Se medborgarcenters öppettider.

Avanmälan för modersmål görs endast inför nytt läsår.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Besöksadress
Språkcentrum
Tomtebergavägen 2
145 67 Norsborg

E-post
sprak@botkyrka.se

Besökstid
måndag-fredag 08:00-11:30

Enhetschef
Eva Udo
eva.udo@botkyrka.se
070-889 19 73

Biträdande rektor
Elin Grenander
elin.grenander@botkyrka.se
076-511 22 59

Biträdande rektor
Mattias Ringwall
mattias.ringwall@botkyrka.se
070-297 21 68

För fristående skolor

Botkyrka kommun erbjuder friskolor modersmålsundervisning och studiehandledning för elever i grundskolan.

Beställ modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: