Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Brunnaskolan

Kolla in Brunnaskolans presentationsfilm. Här träffar du elever, rektorer och lärare som berättar hur det är vara elev och att arbeta här. Vi vill att alla elever ska utvecklas till sin fulla potential och få en bra grund för sitt livslånga lärande.

Hallunda-Norsborg
Årskurs F–9
Antal elever: ca 460

En lärande och hälsofrämjande skola där elevens måluppfyllelse och välmående är i fokus. En vision som idag genomsyrar hela Brunnaskolans verksamheter med en styrning och ledning som utgår från elevhälsa.

­Brunnaskolan utgår ifrån hur vi ska skapa den bästa lärmiljön för samtliga elever så att de uppnår sina kunskapsmål och för att ge de förutsättningar eleven behöver. Genom att tidigt lägga stora resurser på språkutveckling kommer vi att undvika språkproblem längre upp i årskurserna. Svenska språket som gemensamt skolspråk bidrar till ett socialt sammanhang i skolan och i samhället i stort och bidrar därmed till ett ökat välmående.

Lärandet utgår från ett flexibelt arbetssätt och möjliggör lektioner både inomhus och/eller utomhus. Detta sker med bildstöd, digitalt lärande, utbildning via undervisningsappar, enskilt eller i grupp. Brunnaskolan prioriterar även matematik och Idrott och hälsa med utökade timmar.

Hitta hit

Brunnaskolan ligger på Humlevägen 2 i Hallunda.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Vklass

Vklass är Botkyrkas lärportal för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Som vårdnadshavare kan du följa ditt barns skolgång och kan till exempel se närvaro, schema, resultat, skolans matsedel och rapportera frånvaro.

Om Vklass

Logga in i Vklass

Kontakt

Expedition
070-183 26 09

Rektor
Helena Björshammar
helena.bjorshammar@botkyrka.se
073-421 86 35

Besöksadress
Humlevägen 2

Postadress
145 67 Norsborg

Tillgänglighet

Vill du veta mer om Brunnaskolans fysiska tillänglighet? Här finns information om belysning, av- och påstigning, anpassning av lokalerna med mera.

Tillgänglighetsdatabasen

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: