Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Rikstens friluftsstad

Rikstens friluftsstad ligger söder om Tullinge på det område som tidigare var Tullinge flygplats. De första bostäderna började byggas 2006. Totalt planeras för 3 500 bostäder. Det bedöms ske i nio detaljplaner.

​I Rikstens friluftsstad är det nära till naturen och området erbjuder varierande boendeformer och en blandning av bostäder, arbetstillfällen och kommunal service.

Plan över Rikstens friluftsstad
Flygbild över Rikstens frlluftsstad

Flygbild över området taget september 2015. Fotograf: Bergslagsbild AB.

Samhällsservice i Riksten

I Rikstens friluftsstad finns det totalt två förskolor, Nova och Vega med plats för cirka 310 barn.

Rikstens skola är i drift och den första etappen av skolan stod klar hösten 2013. Skolan rymmer idag cirka 740 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Rikstenshallen, som ligger i anslutning till Rikstensskolan, renoverades och upprustades hösten 2023. Rikstenshallen används förutom skolans verksamheter av olika föreningar och idrottsklubbar.

Läs mer om förskolor och skolan via länken under "Relaterade länkar".

Kommunikationer

Med cykel tar du dig de drygt tre kilometrarna till Tullinge station på cykelvägar.

Buss 721 och 721x går mellan Rikstens friluftsstad och Tullinge station.

Pendeltåget från Tullinge station tar cirka 20 minuter till Stockholm eller Södertälje.

Rekreation och fritid

I Rikstens friluftsstad är naturen nära, Lida friluftsgård, Brantbrinks idrottsplats med bland annat tennis och ishall, golfbanan och givetvis de vida gröna fälten och Hanvedens strövområden söderut.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: