Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Budget och uppföljning

Mål och budget med flerårsplan

Mål och budget är kommunens verksamhetsplan. Mål och budget med flerårsplan är ett styrande dokument för planering och uppföljning. Den innehåller både mål, uppdrag och ekonomisk plan för den aktuella tidsperioden. Alla verksamheter i Botkyrka kommun arbetar mot de mål och ambitioner som finns i planen.

Årsredovisning

Årsredovisningen beskriver hur kommunen har lyckats leva upp till de ambitioner som finns i kommunens mål och budget.

​​Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall, finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I årsredovisningen finns också en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och måluppfyllelse.

Årsredovisningen innehåller också en sammanställning av resultaten från de kommunala bolagen och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen där man slår ihop kommunens och bolagens redovisning.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: