Stäng meddelande

S:t Botvids gymnasium

S:t Botvids gymnasium har ett brett utbud av populära gymnasieprogram. Här kan du välja mellan ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap, handel och administration, hantverk och det etstiska programmet med inriktning nycirkus.

På S:t Botvids gymnasium talas minst 58 olika språk, en enorm rikedom som alla på skolan är stolta över. Flertalet av eleverna är minst tvåspråkiga och skolan har under en lång tid utvecklat en organisation och undervisningsformer för att eleverna fullt ut ska utveckla och dra nytta av sin kompetens.

Här kan du välja mellan:

 • handels- och administrationsprogrammet - inriktning handel
 • hantverksprogrammet - inriktning frisör
 • ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi eller juridik
 • estetiska programmet - inriktning nycirkus som är en spetsutbildning
 • samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning beteendevetenskap eller samhällsvetenskap

Forskning visar att språk-kompetens är viktigt

Forskning har visat att elever som får möjlighet att utveckla alla sina språk når längre i sin kunskapsutveckling än elever med bara ett modersmål eller framför allt än de elever som inte får möjlighet att utveckla sitt första modersmål alls.

Och det är inte bara S:t Botvids gymnasium som ser vilken värdefull kompetens och erfarenhet de flerspråkiga eleverna har.

Många samarbeten med högskolor, universitet och näringsliv

Varje vecka får S:t Botvids gymnasium förfrågningar från företag och organisationer som vill samarbeta med skolan eftersom de förstår att det är där kompetens som kommer att efterfrågas i framtiden finns. S:t Botvids gymnasium har bl.a. valt att samarbeta med Stockholms universitet, Södertörns högskola, KTH, Karolinska institutet, Vinge advokatbyrå, Forsman och Bodenfors kommunikationsbyrå, Södertörnspolisen och Cirkus Cirkör.

Eleven och utbildningen i centrum

S:t Botvids gymnasium ligger i fräscha, fina lokaler nära Hallunda centrum. Här arbetar personal och elever tillsammans i en skola där eleverna står i centrum. Alla lärare på skolan är behöriga och vi satsar mycket på extraundervisning i matte, svenska och engelska för de elever som behöver stöd i dessa ämnen.

Resultat elevenkät 2013 åk 2 för S:t Botvids gymnasium

Under februari månad 2013 genomfördes en elevenkät där eleverna i Botkyrkas

kommunala gymnasieskolor fick besvara påståenden om hur de upplevde sin nuvarande studiesituation inom följande frågeområden:

 • Lärandet
 • Inflytande
 • Trygghet och trivsel
 • Utbildningsval och framtida arbetsliv
 • Helhetsomdöme

I rapporterna nedan presenteras hur eleverna upplever sin studiesituation på

 • Kommunal nivå (samtliga kommunala gymnasieskolor)
 • Skolnivå (aktuell gymnasieskola)
 • Programnivå (för aktuell gymnasieskola)


Kontakt

Rektor: Malin Winbladh
Telefon: 08-530 624 44

Besöksadress:
Tomtebergavägen 10, Hallunda

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2017
Barn & utbildning