Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Himmelsboda

Himmelsbodaområdet ligger söder om Tumba, mellan Storvreten och Brantbrink. Himmelsboda och Jakobsberg är båda bra exempel på den utmarksodling som förekom under 17- och 1800-tal. Miljön med den täta skogen och de plötsliga åkeröppningarna är välbevarad.

Himmelsboda

Bild

Himmelsboda är känt sedan 1642 då det var torp under Hamra by. Det låg då på Hamras utmarker. Torpet var en av de senare etableringarna och fick nöja sig med den mark som inte var bosatt redan. Några år senare, 1653, blir Himmelsboda ett hemman under Hamra. En av få häxprocesser i Botkyrka hölls mot Karin Seffersson i Himmelsboda. Hon anklagades 1671 för häxeri men frikändes av tinget. Under 17- och 1800-talen uppodlades dalen intill Himmelsboda alltmer. Ett nätverk av brukningsvägar togs i bruk mellan det ökande antalet torp i skogen. 1896 brann den gamla huvudbyggnaden i Himmelsboda. De nuvarande bostadshusen, Stora och Lilla Himmelsboda, är från början av 1900-talet. De är beklädda med panel och falurödfärgade. Kulturlandskapet är till stor del bevarat. För både Himmelsboda och Jakobsberg gäller att landskapet runt omkring är helt tomt på fornlämningar eller andra spår av människor innan Himmelsboda nämns på 1600-talet.

Jakobsberg

hus svart/vit

Torpet Jakobsberg är ett litet isolerat 1800-talstorp i skogen. Det var ett av de sista torp som tillkom under Hamra by. Huset ligger typiskt placerat på en höjd vid gränsen mellan skog och åker. Från början fanns två åkergärden, ett på vardera sidan om vägen mot Himmelsboda. Nu är det ena igenväxt. Torpet är välhållet och har tidigare fungerat som skogvaktarboställe. Nu ägs det, liksom Himmelsboda, av Alfa-Laval. I skogen mellan dessa två torp och Brantbrink IP går det många stigar som fungerar som joggningsrundor.

Fördjupad text

Källor till Himmelsboda

  • Mörkfors, Gunnel & Ullén, Inga: Botkyrka kulturmiljöinventering; 1988
  • Sundström, Erik (red): Botkyrkabygd - Från Mälarstrand till österhav; 1982
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Bibliotek & kultur