Stäng meddelande

Marieberg

Området domineras av två byggnader; dels den gamla 1100-talskyrkan Grödinge kyrka och dels den välbevarade herrgården från tidigt 1700-tal. Rester av gravar visar att människan bott här från och med järnåldern.

Järnålder

Några rester från brons-åldern i området finns det inte men de har funnits i närområdena. Gravrösen finns både vid Kasshamra och i Svalsta. Det bergiga skogsområdet strax väster om Marieberg innehåller några gravfält från främst äldre järnålder (500 f.kr. – 500 e.kr.) på sina högre partier(R 36, 37 och 38). Ofta har de en fin utsikt över dalen. Dessutom finns några små gravfält från den yngre järnåldern (500 e.kr. – 1050 e.kr.). Av dessa ligger ett (R 68) på en åkerholme strax öster om gården och ett (R 1) på en kulle som överblickar uppfartsvägen. Inget av dessa två visar upp några tydliga gravar.

Grödinge kyrka

Grödinge kyrka härstammar från sent 1100-tal. Det var en relativt liten skapelse som byggdes till under framför allt 1300 och 1400-tal. Kyrkan ligger vackert placerad på kulle och överblickar trakten. Man kan se bort till Marieberg. Den har många likheter med Botkyrka kyrka som kom till ungefär samtidigt. Inredningen kommer mest från slutet av 1400-talet fram till slutet av 1600-talet.

Mariad

Första gången vi har skriftliga belägg för Marieberg eller Mariad som det hette då är från 1349 då en Kettilmund äger marken. Han ska ha varit gift med ett barnbarn till Magnus Ladulås och på så sätt fått kontroll över marken. Senare under medeltiden äger kyrkan Mariad. Den domprost som brukade marken var Olof Bröms. Han stödde Nils Dackes uppror mot Gustav Vasa och 1540 drog Gustav Vasa in Mariad under kronan. Bröms flydde söderut mot Skåne. Först 1570, efter Gustav Vasas död, återfick änkan rätten till Mariad av Johan III.

Mariad blir säteri

Ebba Banér blir 1670 ägare till Mariad sedan det i ca 100 år vandrat runt i olika hög-adliga släkter. Det är nu det blir säteri men då hon inte hade mycket pengar kunde hon inte bygga en tillräcklig fin huvudbyggnad så säterirättigheten drogs in. Under tiden hade hon sålt egendomen till Zacharias Wattrang. Han blev inte glad då han upptäckte att han köpt ett säteri och fått några hus utan dessa rättigheter. För att gottgöra Wattrang överförde Ebba Banér de säterirättigheter som Tomtberga i norra Botkyrka hade till Mariad. På så sätt lyckades Mariad 1703 bli ett säteri trots att det var förbjudet att bilda säterier. Mariad blev det sista i Botkyrka.

Mariad blir Marieberg

Nu då allt var klart lät Johan Wattrang, Zacharias son, och hans hustru Anna Maria Ehrenstrahl bygga ett fint hus. En huvudbyggnad och två flyglar var klara 1705. Det hela döptes till Marieberg efter Anna Maria och husets placering på en kulle. Anna Maria var en duktig konstnär och sex porträtt av hovrättspresidenter hänger på Svea hovrätt som är gjorda av henne. Herrgården de byggde är i karolinsk stil där alla 3 husen hade samma storlek, 27x12 m.

hus

Husen är knuttimrade och inramar en gårdsplan. Taket är ett brutet, valmat tak av tegel. Släkten Wattrang ägde sen Marieberg fram till 1827 och var ägare till merparten av gårdarna i trakten, däribland Snäckstavik och Kasshamra. 1883 exploderade tyvärr en fotogenlampa och huvudbyggnaden brann upp. Med den försvann många oersättliga saker, bl.a. många målningar av Anna Maria och de kungaporträtt som hennes far David Klöcker Ehrenstrahl gjort.

Dagens Marieberg

hus vitt

De två flyglar som finns kvar idag är mycket välhållna. Samma sak gäller för skötseln av gårdsplanen och parken. Sammantaget måste man nog säga att av de gamla 1700-tals herr-gårdar som finns i Grödinge är Marieberg den som hållit sig bäst. De två flyglarna är målade i en rosa färg och har små pilastrar längs väggarna. Något som är kvar sen 1700-talet är ett gammalt magasin (numera omgjort till bostäder, det s.k. Vita huset). Ekonomibyggnaderna kommer från olika delar av 1900-talet. Marieberg är privatägt.

Källor till Marieberg

  • Mörkfors, Gunnel & och Ullén, Inga: Botkyrka Kulturmiljöinventering; 1988
  • Schnell, Ivar: Grödinge kyrka; 1972; Södermanlandfs hembygds- och museiförbund, Sörmländska kyrkor 56
  • Schnell, Ivar: Grödinge socken; 1971
  • Söderberg, Brita: Grödinge; 1975
  • Fornlämningsregistret och fornlämningskartan
  • Samtal med ägaren till Mariebergs gård, 2006
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Bibliotek & kultur