Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Snäckstavik

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).

Snäckstavik är en gårdsmiljö från 1800/1900-tal i ett fornlämningsrikt kulturlandskap som tillsammans med övergivna by/gårdstomter och bevarad torpbebyggelse speglar en för Grödinge socken karaktäristisk utveckling. I områdets västra del ligger en av Grödinges två bronsåldersmiljöer med gravrösen och hällristningar.

Bild på snäckstavik

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Lång kontinuitet i bosättning och brukande
  • Det öppna och sparsamt bebyggda jordbrukslandskapet
  • Delvis bevarad torpstruktur

För mer utförlig information om Snäckstavik läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2017