Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Sturehov

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB16 Salem och Botkyrka socknar).

Sturehov representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö med rötter i 1500-talet. Dagens anläggning, med huvudbyggnad flankerad av flyglar, allékantade infartsvägar och storskalig parkanläggning, fick sin huvudsakliga prägel under 1700-talet. Det är en tidstypisk struktur som präglas av axialitet och symmetri. I kombination med den kringbyggda ekonomigården, ett antal bevarade torp och ett bibehållet öppet kulturlandskap visar Sturehov på Botkyrkas expansiva 1700-tal.

Bild på sturehov

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Kulturlandskapets öppna karaktär med bevarade alléer
  • Välbevarad herrgårdsstruktur från 1700-talet
  • Bibehållen torpstruktur

För mer utförlig information om Sturehov, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Bibliotek & kultur