Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Segersjö

Segersjö representerar flerfamiljhusbebyggelsen under 1950-1960-tal. Det började planläggas under 1940-talet och byggdes sedan successivt ut. Karaktäristiskt är den terränganpassade planeringen, den förhållandevis låga skalan och de tydligt avläsbara årsringarna från olika perioder. Det är en miljö med höga kvaliteter där ambitionerna i efterkrigstidens byggande realiserats på ett medvetet sätt.

Bild på segersjö

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Tidstypisk arkitektur med höga kvaliter från perioden 1950-1960-tal

För mer utförlig information om Segersjö, läs mer nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bibliotek & kultur