Botkyrkas översiktsplan

Vår översiktsplan visar hur vi vill att Botkyrka ska utvecklas fram till år 2040.

Botkyrkas översiktsplan

Översiktsplanen aktualitetsprövas

Den 22 maj 2014 antog Botkyrkas kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Botkyrka kommun. Översiktsplanen visar hur kommunen vill använda marken och vattnet samt var vi ska bygga. Den tar sikte på framtiden - hur vi vill att kommunen ska utvecklas fram till år 2040. Översiktsplanearbetet bygger på en omfattande medborgardialog, "Samtal om framtiden". Varje mandatperiod ska översiktsplanen ses över. Det innebär att den granskas för att se om huvudprinciperna fortfarande gäller och om den ännu ger bra vägledning till efterföljande planering. En aktualitetsförklaring av översiktsplanen tas upp på kommunfullmäktige 26 april.

Ta del av översiktsplanen

Under Relaterade dokument hittar du översiktsplanen. Du kan också hämta en tryckt version i utställningsrummet på plan 2 i kommunhuset eller på något av kommunens medborgarkontor. Du kan även beställa översiktsplanen av Heidi Pintamo. Kontaktuppgifter till henne hittar du under rubriken Kontakt.

Om nedladdningen av dokumenten tar tid, prova istället att ställa muspekaren på det dokument du vill ha, högerklicka, välj ”Spara mål som”, och spara dokumentet där du vill ha det.

Under Relaterade länkar hittar du också kommunens webbkarta, där hittar du alla kartor som finns i översiktsplanen. Kartorna uppdateras kontinuerligt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2018
Bo & bygga