Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Markanvändning

Vårt förslag på markanvändning i Botkyrka kommun sträcker sig fram till 2040.

Översiktsplanen ger utrymme för 20 000 nya bostäder och 15 000 arbetstillfällen. Kommunens avsikter med markanvändningen som helhet är att bygga bostäder och arbetsplatser i redan bebyggda områden, i första hand i bra kollektivtrafiklägen.

Följande platser i Botkyrka ska stärkas som tyngdpunkter för bebyggelse, kollektivtrafik, handel och service:

 • Tumba centrum,
 • Fittja centrum,
 • Tullinge centrum,
 • Vårsta centrum och
 • Hallunda centrum-Alby centrum-Eriksbergs verksamhetsområde samt stråken däremellan.

Vi vill också göra den storstadsnära naturen tillgänglig och skapa fysiska strukturer – trafiksystem, mötesplatser, bebyggelse – som ger en mer sammanhållen kommun, regiondel och storstad.

Specifika förändringsområden, klicka på länken nedan så hittar du kartan som visar var platserna ligger.

 1. Bostäder, service och marina vid Slagsta strand
 2. Bostäder vid Hallunda gård
 3. Passager över och verksamheter i anslutning till E4/E20
 4. Förnyelse i Fittja
 5. Bostäder vid Hallundavägen och entré ut mot naturen
 6. Bostäder och centrumutveckling i Hallunda
 7. Stråk och bebyggelse som knyter ihop centrumen i Hallunda, Alby och Eriksberg
 8. Förnyelse och förtätning i Alby
 9. Nya etableringar i Eriksberg–Södra porten
 10. Utveckla Hågelby till ett större besöksmål
 11. Plats för mer verksamheter vid Tunarondellen
 12. Bostäder i Lilltumba
 13. Sandstugan – nytt bostadsområde i Uttran
 14. Bostäder och centrumutveckling i centrala Tumba
 15. Förnyelse och förtätning i Storvreten
 16. Företag, bostäder och affärer längs Dalvägen
 17. Bostäder och verksamheter i Kassmyra
 18. Bostäder och service i Vårsta centrum
 19. Naturnära bostäder i östra Vårsta
 20. Bostäder och verksamheter vid Alfred Nobels allé
 21. Bostäder och centrumutveckling i Tullinge
 22. Sjönära bostäder i Hamringes gamla industrimiljö
 23. Entré ut mot naturen i Brantbrink
 24. Rikstens friluftsstad växer vidare
 25. Ny bebyggelse i Grödinge ska samlas i små grupper och inom stråk
 26. Förnyelse och förtätning i Sibble, Kagghamra, Eldtomta, Byrsta och Tegelvreten
 27. Grönområden och aktiviteter nära stadsbygden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bo & bygga