Störningsinformation:
Eldningsförbud i Stockholms län / Fire Ban in Stockholm County
Dölj meddelande

Delegationsordning (bygglov)

I delegationsordningen har samhällsbyggnadsnämnden beslutat vilka typer av beslut som tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen får fatta själva och vilka typer av beslut som politikerna i samhällsbyggnadsnämnden ska ta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2018
Bo & bygga