Fastighet

En fastighet är ett stycke mark och kan bestå av ett eller flera avgränsade områden. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga