Störningsinformation:
Eldtomta strand är utan vatten
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla samhällets krav.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om

  • Vem som gör kontrollen
  • Hur kontrollen utförs
  • Mot vad som kontrolleras (tex Boverkets byggregler, konstruktionsritningar m.m)
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • Vilka anmälningar som ska göras

För enklare projekt kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked.

Relaterade dokument
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2018
Bo & bygga