Störningsinformation:
Hög vattenförbrukning just nu
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla samhällets krav.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

  • Vem som gör kontrollen
  • Hur kontrollen utförs
  • Mot vad som kontrolleras (tex Boverkets byggregler, konstruktionsritningar med mera)
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsavdelningen
  • Vilka anmälningar som ska göras

För enklare projekt kan förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked.

Exempel på kontrollplaner
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Installation eldstad,rökkanal.doc 58.5 kB 2018-09-26 10.52
Kommunalt VA.doc 68 kB 2018-09-26 10.52
Komplementbyggnad.doc 71 kB 2018-09-26 10.52
Mur och plank.doc 55.5 kB 2018-09-26 10.52
Skylt och ljusanordning.doc 56.5 kB 2018-09-26 10.52
Rivning.doc 99.5 kB 2018-09-26 10.52
Inglasning av balkong.doc 60 kB 2018-09-26 10.53
Mindre tillbyggnad.doc 69 kB 2019-01-21 15.15
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2019
Bo & bygga