Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Lagar och regler

Den nuvarande plan- och bygglagen började gälla 2 maj 2011.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, PBL, styr hur mark, vatten och byggande i Sverige planeras. I lagen står till exempel att alla kommuner måste ha en översiktsplan och att kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen. Lagen innehåller också regler för bland annat bygglov och detaljplaner.

Från och med den 2 juli 2014 blev det lättare att bygga om och bygga till utan bygglov, de så kallade Atefallsreglerna. Men i de flesta fall krävs en så kallad anmälan till kommunen.

Du kan läsa mer om de nya bygglovsbefriade åtgärderna och vad de innebär under rubriken "Komplementbyggnad och andra bygglovsbefriade åtgärder" här till vänster samt om Riksdagens beslut genom att klicka på länken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Bo & bygga