Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Lantmäteriförrätning

En lantmäteriförrättning omfattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas eller ändras, exempelvis styckning av tomter.

För att kunna ge bygglov måste fastigheten stämma överens med detaljplanen och en eventuell fastighetsplan. Ibland kan därför en förrättning behövas för att bygglov ska kunna beviljas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2017
Bo & bygga