Stäng meddelande

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag vid bygglovsansökan. Detaljeringsgrader i kartan beror på vad du ska bygga och på förhållanden i området. Det är därför viktigt att du kontaktar bygglovsenheten innan du beställer en karta så att du får rätt kartunderlag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Bo & bygga