Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Takkupa

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor utan att söka bygglov, finns det redan en takkupa får du bygga en till.

Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden och få ett startbesked. Om du inte gör anmälan eller inväntar startbeskedet innan byggstart kan du drabbas av dryga sanktionsavgifter.

Om du vill bygga större eller fler kupor, eller om det inte är på ett en- eller tvåbostadshus måste du söka vanligt bygglov. Observera att med en ny takkupa kan husets tillåtna byggnadshöjd komma att påverkas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2018
Bo & bygga