Stäng meddelande

Täthetsprovning av byggnadens lufttäthet (lufttäthetsmätning)

Utförs för att ta reda på hur mycket luft som läcker genom konstruktionerna (golv, tak, väggar). Provningen utförs till exempel genom att skapa övertryck i byggnaden med hjälp av en fläkt monterad i en av dörröppningarna, och mäta tryckskillnad mellan inne och ute. Luftläckaget är en av de stora orsakerna till försämrad värmeekonomi i en byggnad. Ökad lufttäthet bidrar också till ökad brandsäkerhet, ljudisolering, lukttäthet och minskar risk för fuktskador i konstruktionerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Bo & bygga