Störningsinformation:
Problem med vattenförsörjning i Tullingeberg
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Utfart

En utfart är en väg eller utgång från en byggnad och/eller tomt. En tomt ska ha en lämpligt placerad utfart eller en annan utgång från tomten.

Om du planerar att flytta en utfart, kontakta gata/parkenheten i god tid för tillstånd. Där får du också information om kostnader för ändrad kantsten och eventuell flyttning av belysningsstolpar eller gatubelysning. Detaljplanen kan beskriva om det är utfartsförbud.

Läs mer om utfart här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2019
Bo & bygga