Stäng meddelande

Fasadändring

Om du ska göra ändringar i en byggnads fasad krävs oftast bygglov. För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från bygglovsplikten vad gäller omfärgning, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker bygglov för en fasadändring. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänsten.länk till annan webbplats
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 •  
 • Situationsplan i skala 1:400
  Markera vilken eller vilka byggnader och fasader som du planerar att göra en fasadändring på. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar ska finnas på alla berörda fasader. Markera vilka fasader och/eller fasaddetaljer som ska ändras exempelvis fönster monteras eller dörr som flyttas. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Planritning i skala 1:100
  Planer över befintlig byggnad och den tänkta åtgärden ska redovisas. Ritningarna ska vara måttsatta. Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Material- och kulörbeskrivning
  Beskrivning av utvändiga material och kulörer med uppgift om NCS kulörer/färgtyp.

 • Sektionsritning i skala 1:100
  På sektionsritningen visar du den tänkta åtgärden i genomskärning. Mer information om sektionsritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Detaljritning i skala 1:10 eller 1:20
  Redovisa byggnadsdetaljer som är viktiga för den arkitektoniska gestaltningen exempelvis räcken, fönster, portar, balkonger och materialmöten i fasad. Mer information om detaljritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga