Ny bostad i befintligt hus (anmälan)

Om du ska inreda en ny bostad i ett befintligt enbostadshus behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan. Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta bostaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka in en anmälan

Följande handlingar behöver du skicka in vid anmälan för inredande av ny bostad i befintligt enbostadshus. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansökningsblankett
  Ladda ned ansökningsblanketten här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Situationsplan/ Tomtkarta i skala 1:400
  Redovisa var den nya bostaden är placerad på fastigheten. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Planritning i skala 1:100
  Berört våningsplan ska redovisas. Planritningen ska vara möblerad. Ritningarna ska vara måttsatta så att bostadens area kan räknas ut. Mer information om planritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Sektionsritning i skala 1:100.
  Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och ange rumshöjder. Mer information om sektionsritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

 • Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet. Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in. Mer information om tekniskt samråd finns i Bygglov A-Ö.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 april 2018
Bo & bygga