Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Plank

Ett plank är en konstruktion med mindre än 50 procent genomsiktlighet med syfte att ha en avskärmande effekt. Plank är bygglovspliktigt.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in när du söker bygglov för att bygga ett plank. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten
  Klicka här för att komma till e-tjänstenlänk till annan webbplats

 • Situationsplan i skala 1:400
  Rita in planket på kartunderlaget. Måttsätt alla nya plank och ange vinkelräta avstånd till tomtgränser. Visa också alla nya och befintliga byggnader/plank på tomten. Mer information om situationsplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Måttsätt plankets längd och redovisa befintliga och nya marknivåer. Redovisa materialval och NCS kulörer/färgtyp. Mer information om fasadritning finns i Bygglov A-Ö.

 • Teknisk beskrivning
  Mer information om teknisk beskrivning finns i Bygglov A-Ö.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen. Mer information om kontrollplan finns i Bygglov A-Ö.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

  Tänk på att plank inte bör uppföras närmare tomtgräns än att man kan underhålla det på egen fastighet.

  Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 oktober 2019
Bo & bygga