Stäng meddelande

Kvarnhagsskolan 2

Starens förskola på fastigheten Kvarnhagsskolan 2 planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för 150 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Uppdrag


Förslaget

Planområdet ligger i Alby, cirka 500 meter söder om Alby centrum och precis intill Kvarnhagsskolan. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt att hitta bättre lösningar för angöring och parkering.

Från den 2 juli till den 24 augusti 2018 hölls samråd för planförslaget och från den 19 november 2018 till den 10 december 2018 granskades förslaget. Därefter bearbetades baserat på de synpunkter som kom in. Den 9 april 2019 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Vad händer nu?

Den 15 maj 2019 vann detaljplanen laga kraft.


Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 396.2 kB 2019-04-11 11.20
Planbeskrivning.pdf 819.7 kB 2019-04-11 11.20
Granskningsutlåtande.pdf 401.6 kB 2019-04-11 11.20
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 366 kB 2018-11-08 09.51
Planbeskrivning.pdf 921.1 kB 2018-11-08 09.51
Samrådsredogörelse.pdf 470.9 kB 2018-11-08 09.51
Dagvattenutredning.pdf 4.5 MB 2018-11-08 09.51
Geoteknisk utredning.pdf 2.4 MB 2018-11-08 09.51
Samrådshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 373 kB 2018-07-02 07.31
Planbeskrivning.pdf 145.5 kB 2018-07-02 07.31
Behovsbedömning.pdf 224.1 kB 2018-07-02 07.31

 

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2019
Bo & bygga