Stäng meddelande

Örtagården 97

Detaljplan för Örtagårdens förskola i Norsborg har vunnit laga kraft.

Plan: Samråd

Här ligger Örtagården 97


Förslaget

Förskolan Örtagården planeras att rivas och en planändring ska möjliggöra en ny förskola i två våningar. Nuvarande förskola har plats för 130 barn och den nya förskolan ska ha plats för 180 barn.

Planområdet ligger i Hallunda, ca 1,7 km promenad nordost om Hallunda T-bana och ca 300 meters promenad nordost om busstationen Brunnaskolan. Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en förskola i flera våningar, att se över behovet av friyta samt att hitta bättre lösningar för angöring och parkering.

Bakgrund

Tekniska förvaltningen har fått en beställning från utbildningsförvaltningen avseende utbyte av totalt 13 förskolor som är i så pass dåligt skick att de behöver rivas. Istället för att uppföra nya förskolor med samma form och storlek, ska möjligheten prövas att bygga upp de nya förskolorna i två plan som ersätter de befintliga enplansförskolorna.

Från den 29 maj till 21 juni 2017 hölls samråd för förslaget och mellan
den 2 juli och 24 augusti 2018 granskades planförslaget. Den 10 december 2018 antogs planförslaget av samhällsbyggnadsnämnden.

Vad händer nu?

Den 16 januari 2019 vann detaljplanen laga kraft.

Antagandehandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 353.6 kB 2018-11-29 13.15
Planbeskrivning.pdf 602.1 kB 2018-11-29 13.15
Granskningsutlåtande.pdf 401.2 kB 2018-11-29 13.15
Granskningshandlingar
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf 360.4 kB 2018-07-02 07.11
Planbeskrivning.pdf 302.7 kB 2018-07-02 07.11
Samrådsredogörelse.pdf 132.9 kB 2018-07-02 07.11
Dagvattenutredning .pdf 2.4 MB 2018-07-02 07.11
Trafikbullerutredning.pdf 2.9 MB 2018-07-02 07.11
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2019
Bo & bygga