Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Södra Porten

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny trafikplats med tillhörande ramper ovan E4/E20 som kopplar ihop den nya Hågelbyleden med motorvägen och att skapa ett verksamhetsområde väster om det befintliga industriområdet Eriksberg.

Plan: Uppdrag

Här ligger Södra Porten


Bakgrund

I januari 2011 tog kommunen fram programmet ”Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov” som planområdet ingår i. I detta program vill kommunen utveckla en ny entré till Botkyrka och Storstockholm med ny intressant bebyggelse, att verksamhetsområde Eriksberg ska växa med fler företag och att en ny Hågelbyled får plats i utkanten av Eriksberg med en ny trafikplats som ansluter till E4/E20 öster om Botkyrka kyrka.

Kommunfullmäktige godkände den 2015-12-17 bildandet av gemensam bolagskoncern med Skanska, Botkyrka Södra porten AB. Det var ett fortsatt steg från kommunen mot att förverkliga sina målbilder för området.

Vad händer nu?

Detaljplanearbete pågår och kommunen tar i samarbete med Botkyrka Södra porten AB fram de utredningar och planhandlingar som krävs för att kunna gå ut på samråd under den kommande tiden. Dessutom samarbetar kommunen med Trafikverket då det krävs en avsiktsförklaring från Trafikverket för att kunna fortsätta med detaljplanearbetet. Målsättningen är att en första etapp av detaljplan kan komma ut på samråd under 2020.

Läs mer om utvecklingen av området Södra porten, Prästviken och Botkyrka kyrka


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga