Stäng meddelande

Björnen 23 och Vargen 12

En ny detaljplan håller på att tas fram för fastigheterna Björnen 23 och Vargen 12. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola på Björnen 23 samt en ny ny byggnad med förråd för uthyrning på Vargen 12.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas uppdrag

Här ligger Björnen 23 och Vargen 12


Bakgrund

Planområdet ligger i Tumba. Förslaget till detaljplan syftar dels till att möjliggöra en förskola i två våningar på fastigheten Björnen 23. Där finns idag redan en förskola, Kungstäppan, som har plats för ca 80 barn. Den nya förskolan är tänkt att ha plats för 135 barn. I detaljplanen kommer trafiklösningar, dagvatten, buller, mm, att utredas. Även förskolegårdens storlek kommer att ses över så att tillräckligt med lekyta uppnås till förskolebarnen.

Utöver en ny förskola syftar också detaljplanen till att möjliggöra en ny byggnad med förråd för uthyrning på fastigheten Vargen 12 söder om förskolan. Detta innebär att dagens byggnad som inrymmer däckverkstad och taxiverksamhet rivs.

Vad händer nu?

Kommunen tar nu fram ett förslag till detaljplan.

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 december 2019
Bo & bygga