Stäng meddelande

Namnsättning

Namnsättning

Kommunen sätter namn på:

• Vägar
• Parker
• Kvarter
• Adressområden
• Kommundelar
• Byggnader och anläggningar (tex skolor och förskolor)

Namnberedningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag till nya namn och ändringar i befintlig namnsättning. Därefter behandlas förslagen i namnberedningen som består av politiker och tjänstemän. Förslagen går vidare till ansvarig nämnd eller förvaltning.

Vägnamnboken:

Vill ni veta mera om Botkyrkas vägnamn, historik, när det fastställdes, var namnet kommer ifrån m.m. Kan ni läsa om det i vägnamnboken, Vägnamnen i Botkyrka, finns att beställa kostnadsfritt från Enheten för geografisk information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019
Bo & bygga