Stäng meddelande

Gränsutvisning

Om du är osäker på läget för din tomtgräns/fastighetsgräns kan vi i vissa fall hjälpa dig att återfinna gränsens rätta läge. I andra fall så krävs en fastighetsbestämning som görs genom en lantmäteriförrättning.

Gränsutvisning kallas för” Markering av punkt”. För mer information om fastighetsgränser följ länken under "Läs mer". Använd vår Tomtkarta på webbkartan för att titta på din fastighet och gränserna som finns i vår databas, under "Läs mer".

Vad innebär en gränsutvisning?
• Vid en gränsutvisning markeras gränsen med markering som till exempel träkäpp eller sprayfärg.
• En gränsutvisning kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller delvis raserade gränsmärken.
• Några nya gränsmarkeringar(rör) sätts inte ut vid en gränsutvisning.
• En förutsättning för gränsanvisning är att gränserna är fastställda och beräknade. En gränsutvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande.

Pris
1a punkten: 1 500 kr (moms 25% tillkommer)

Tillägg per punkt utöver den första: 500 kr/st (moms 25% tillkommer)

Så beställer du gränsutvisning
1. Fyll i blanketten ”Mätuppdrag beställning”
Observera att gränsutvisning i blanketten kallas ”Markering av punkt”
2. Skicka blanketten till karta@botkyrka.se eller per post

Kontakt
Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 januari 2018
Bo & bygga