Stäng meddelande

Gränsutvisning

Om du är osäker på läget för din tomtgräns/fastighetsgräns kan vi i vissa fall hjälpa dig att staka ut gränsens rätta läge. I andra fall krävs en fastighetsbestämning som görs genom en lantmäteriförrättning. Du kan även själv skaffa dig en uppfattning av hur dina fastighetsgränser ser ut genom att använda kommunens webbkarta.

Vad innebär en gränsutvisning? Vid en gränsutvisning markeras fastighetsgränsen med till exempel träkäpp eller sprayfärg. Den kan bestå av utstakning av gräns mellan befintliga gränsmarkeringar men också lokalisering av överväxta eller skadade gränsmarkeringar.

  • Några nya gränsmarkeringar (rör) görs inte
  • En förutsättning är att gränserna är fastställda
  • En gränsutvisning får inte rättskraft, det vill säga den är inte juridiskt bindande

Beställning

Du kan beställa en gränsutvisning genom att fylla i formuläret digitalt under länken
”E-tjänst -  Beställning mätuppdrag”.

Du kan även göra en beställning genom att fylla i blanketten som finns under "Blankett - Beställning mätuppdrag" och skicka din beställning till: karta@botkyrka.se. Blanketten hittar du längre ner på sidan under "Relaterade dokument".

Eller så kan du skriva ut blanketten, fylla i den och skicka den per post till:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enheten för geografisk information
147 85 Tumba

Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2020
Bo & bygga