Stäng meddelande

Nytt kommunhus


Utredningar pågår under 2020 om var Botkyrka kommun ska bygga ett nytt kommunhus.

Visionsbild av Nytt kommunhus i Botkyrka. Illustration: In3prenör AB/White

Visionsbild av Nytt kommunhus i Botkyrka. Illustration: In3prenör AB/White

Utredningar om nytt kommunhus i Botkyrka

Kommunhusprojektets styrgrupp beslutade vid mötet tisdag 12 november 2019 att påbörja utredningar om fem olika förslag för placering av ett nytt kommunhus. Beslut om finansisering av utredningarna ska fattas vid kommande styrgruppsmöte.

Fakta om kommunhusprojektet
  • I juni 2015 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka kommun att utreda frågan om ett nytt kommunhus.
  • I november 2016 beslutade kommunstyrelsen om placering av nytt kommunhus intill Xenter på Utbildningsvägen i Tumba.
  • Samhällsbyggnadsnämnden fick uppdraget att ta fram detaljplan för nytt kommunhus och parkeringshus i enlighet med kommunstyrelsens beslut om val av tomter.
  • Den 7 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om ett lokalprogram för Botkyrka kommuns nya kommunhus med tillhörande parkeringshus.
  • Upphandlingen av en samverkansentreprenad genomfördes under 2018. I april 2018 skickades förfrågningsunderlaget ut och totalt lämnades sju anbud in.
  • I oktober 2018 tilldelade kommunstyrelsen företaget In3prenör samverkansentreprenaden för uppförandet av ett nytt kommunhus.
  • I maj 2019 rekommenderade projektägaren att avvakta med att skriva avtal med upphandlad samverkansentreprenör för nytt kommunhus i Botkyrka.
    Beslutet är fattat på grund av att det föreslagna huset riskerar att bli för dyrt. Kommunhusprojektet får nu i uppdrag att ta fram fler alternativ, där entreprenaden med In3prenör fortfarande är ett av alternativen. Projektgruppen ska också ta fram en ny tidplan.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019
Bo & bygga