Stäng meddelande

Dialogvecka 2

Centrala Tullinge – dialogomgång två

Dialogarbetet inleddes med en första idévecka i slutet av maj. Då genomfördes en första dialog med fördjupade, kreativa workshops med tullingebor och intresserade hur de vill att centrala Tullinge ska utvecklas. Dessa workshops dokumenterades i bildprotokoll, se dialogvecka 1.länk till annan webbplats

Utifrån resultatet från den första idéveckan har tre idéskisser arbetas fram och dessa var utgångspunkt för dialogen under idévecka 2 i början av september. Tullingeborna fick tycka till om skisserna; vad de tyckte var positivt respektive negativt i de olika förslagen, om det fanns något särskilt som skulle läggas till eller byta plats. De fick möjlighet att diskutera och utveckla skisserna vidare utifrån frågor som ”Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara?” Och så vidare. De tre skisserna finns att se under ”Relaterade dokument”.

Workshopsen under dialog 2 avslutades med att grupperna redovisade för varandra vad de kommit fram till. Under vecka 42 kommer dialogarbetet att presenteras i samband med ett dialogforum.

Resultaten kommer därefter att sammanställas till en rapport och vara ett viktigt underlag när vi i kommunen går vidare och utarbetar en samrådshandling för centrala Tullinge.

Under vintern/våren 2018 planerades för programsamråd. Då redovisades ett planförslag där man vägt in både allmänna frågor så som risk och trafik enskilda intressen så som enskilda fastighetsägare och naturligtvis arbetat in resultatet av dialogarbetet. Under samrådstiden fanns det möjlighet för samrådskretsen att yttra sig över programförslaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2020
Bo & bygga