Stäng meddelande

Rikstens friluftsstad del 4

Den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad innebär cirka 350 nya bostäder med blandad bebyggelse, en förskola med plats för 135 barn samt en ny kvarterspark. En ny in- och utfart för bilister kommer att byggas från Pålamalmsvägen.

För större delen av området ges möjlighet för byggnation av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus

Detaljplanen är flexibel och reglerar inte var de olika hustyperna kan byggas, bortsett från flerbostadshus som är placerade mot Pålamalmsvägen och på vissa kvarter söder om Hanvedens Allé. För att minimera utfarterna på Hanvedens allés norra och södra sida där trädallé ska finnas har antalet utfarter reglerats i planbestämmelse, detta för att åstadkomma en sammanhängande trädplantering på dessa sidor av gatan.

Detaljplanen antogs av  kommunfullmäktige den 31 maj 2018.

Vad händer nu?

Byggstart för vatten, avlopp och kommunala vägar påbörjades i mitten av september 2019.

Efter den provborrning som vi utförde i Hanvedens allé under hösten 2019 går vi nu vidare med nästa steg. I samband med den fortsatta utbyggnaden av Riksten friluftsstad behöver dagvattennätet i Hanvedens allé förstärkas.

Arbetet med dagvattennätet är planerat att starta i mitten av mars och kommer att pågå cirka tre månader. Arbetet kommer att utföras på dagtid under vardagar. Under produktionstiden kan arbetet medföra buller från maskiner och trafikstörningar.

Frågor om arbetet med dagvattennätet besvaras av:
Karlos Touma, byggprojektledare, 0708-861051, karlos.touma@botkyrka.se eller
Olle Buskas, byggprojektledare VA, 070-8861242, olle.buskas@botkyrka.se

Byggstart för de 350 bostäderna samt förskolan kommer att påbörjas tidigast 2020.

 

 

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antagande_Kvalitetsprogram 20150324.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2019-08-15 14.14
Illustrationsplan dp4 - Antagandehandling.pdföppnas i nytt fönster 606.1 kB 2019-08-15 14.14
Plan- och genomförandebeskrivning_laga kraft.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2019-08-15 14.14
Riksten_4_plankarta_laga kraft (del 1).pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2019-08-15 14.14
Riksten_4_plankarta_laga kraft (del 2).pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2019-08-15 14.14
Tjänsteskrivelse antagande 2018.pdföppnas i nytt fönster 32.3 kB 2019-08-15 14.14
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 februari 2020
Bo & bygga