Stäng meddelande

Rikstens friluftsstad del 4

Den fjärde utbyggnadsetappen av Rikstens friluftsstad möjliggör uppförande av en förskola med 6 avdelningar och en utbyggnad av cirka 350 nya bostäder med blandad bebyggelse.

Förslaget

För större delen av området ges möjlighet för byggnation av friliggande enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus alternativt flerbostadshus

Detaljplanen är flexibel och reglerar inte var de olika hustyperna kan byggas, bortsett från flerbostadshus som är placerade mot Pålamalmsvägen och på vissa kvarter söder om Hanvedens Allé. För att minimera utfarterna på Hanvedens allés norra och södra sida där trädallé ska finnas har antalet utfarter reglerats i planbestämmelse, detta för att åstadkomma en sammanhängande trädplantering på dessa sidor av gatan.

Detaljplanen antogs av  kommunfullmäktige den 31 maj 2018.

Vad händer nu?

Byggstart för vatten, avlopp och kommunala vägar planeras till september 2019.

Byggstart för de 350 bostäderna samt förskolan kommer att påbörjas tidigast 2020.

Antagandehandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antagande_Kvalitetsprogram 20150324.pdf 1 MB 2019-08-15 14.14
Illustrationsplan dp4 - Antagandehandling.pdf 606.1 kB 2019-08-15 14.14
Plan- och genomförandebeskrivning_laga kraft.pdf 1.4 MB 2019-08-15 14.14
Riksten_4_plankarta_laga kraft (del 1).pdf 1.1 MB 2019-08-15 14.14
Riksten_4_plankarta_laga kraft (del 2).pdf 2.7 MB 2019-08-15 14.14
Tjänsteskrivelse antagande 2018.pdf 32.3 kB 2019-08-15 14.14
Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Bo & bygga