Stäng meddelande

Sandstugan

Projektets syfte är att göra det möjligt för nya bostäder, förskola, skola äldreboende, samt gruppboende runt Uttrans sjukhus.

Illustration: Link Arkitektur

Illustration: Link Arkitektur

Den första av två nya detaljplaner vann laga kraft i november 2014.  Planen möjliggör cirka 500 bostäder i flerbostasdhus och småhus samt ett äldreboende och en förskola. Den andra detaljplanen vann laga kraft i augusti 2017 och möjliggör för ytterligare cirka 300 bostäder.

Markägare är Liljestrand Fastigheter AB och Botkyrka kommun. Mer information om kommande bostäder från Liljestrand Fastigheter AB hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning och bostadsbebyggelse med byggnadsfirman Viktor Hansson AB, som totalt kommer att bygga cirka 60 stycken småhus i detaljplanens västra del. Mer information om bostäder från Viktor Hansson AB hittar du via länken längst ner på sidan. Kommunen har dessutom sålt 18 stycken småhustomter i området.

Vad händer nu

Det nya äldreboendet har färdigställts liksom ett antal flerbostadshus och småhus. Det befintliga sjukhuset har byggts om till bostäder och lokaler. De bostäder som återstår att byggas kommer att färdigställas i flera etapper. Liljestrand fastigheter planerar även att bygga en skola för årskurs 1 till 9 och en förskola i två plan i området.

En lekpark kommer att byggas under 2018-2019. Gång- och cykelvägar i området ska färdigställas i takt med att bostadshusen byggs ut.

För mer information om pågående projekt hittar du på Liljestand Fastigheters webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 januari 2019
Bo & bygga